September 2009 Print

Op vrijdag 25 september hebben we met de hele school, kinderen van SKOP en cliënten en ouders van ODION het hoogtepunt gevierd van het hoofdgebouw. Ook bouwlieden, de architect en andere belangrijke personen stonden rondom de kinderen en de volwassenen. Als start zongen wij een gezamenlijk lied. Daarna heeft wethouder Berent Daan samen met vier kinderen een fles champagne tegen de school gegooid. Als afsluiting zongen wij nog een tweede lied.

Er waren ook toekomstige bewoners van Odion van de woonhuizen op de 2e en 3e verdieping. Zij kijken enorm uit naar hun huizen.

Op school kregen de kinderen kinderchampagne en een snoepje. Alle ouders en genodigden konden op het schoolplein ook nog wat drinken en eten.